Innowator Śląska 2016 – 9 edycja konkursu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza firmy i instytucje sektora B+R do dziewiątej edycji konkursu Innowator Śląska. Nabór dokumentacji konkursowej trwa do 15 marca 2017 r.

Plakat_Innowator Ślaska_GAPR_EEN_mini_plakat_poziom

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się:

  • udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku -mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
  • innowacyjną usługą,  produktem lub technologią gotową do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

Nagrodami w konkursie są m.in. nagroda specjalna Prezesa GAPR sp. z o.o. w kwocie 10 tyś zł, sponsorowany artykuł w lokalnej prasie oraz promocja na rynku polskim i zagranicznym.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Szczegóły dostępne na stronie.