Innowacyjny konkurs ENEA

Celem Konkursu ENERGIA+ !nnowacje jest pozyskanie wśród jego uczestników najlepszego pomysłu innowacyjnego, który docelowo zostanie wdrożony w Grupie Enea. Konkurs jest ogromną szansą dla innowatorów i wynalazców, którzy dysponując solidnymi pomysłami, otrzymają możliwość udanego wdrożenia ich innowacyjnego rozwiązania, współpracy z solidnymi partnerami, zachowania należnych praw własności intelektualnej i  osiągnięcia sukcesu komercyjnego w obszarze innowacji.

Nagrodą w Konkursie jest pozyskanie łącznego finansowania w wysokości do 1.000.000,00 zł na rozwój innowacyjnej, autorskiej technologii dla elektroenergetyki, możliwość jej testowania w strukturach Grupy Enea, wsparcie biznesowe funduszu GIZA Polish Ventures oraz wsparcie technologiczne Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju. Uczestnikiem konkursu może być osoba/grupa osób fizycznych lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w regulaminie.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 30 sierpnia 2015 r., a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.