Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

W imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym.

Przedmiotem zgłoszeń mogą być projekty bądź technologie stworzone w oparciu o wyniki prac badawczych i rozwojowych uczestników, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

logo_ogólne

Adresaci projektu:

  • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni oraz zespoły naukowo-badawcze Uczelni, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uczelni;
  • doktoranci Uczelni;
  • studenci Uczelni.

W konkursie może brać udział zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak również zespół osób fizycznych. Podstawą do zgłoszenia się do procedury konkursowej jest wypełnienie i wysłanie wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej:

1) Formularz zgłoszeniowy

2) Regulamin konkursu

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl

Pierwszy nabór trwa do 30 kwietnia br. Kolejny nabór zakończy się 30 lipca br. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść maksymalnie 100 000 zł.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

1. Przemysław Ziemski, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl, kom.: 577 000 296

2. Joanna Śróbka, j.srobka@us.edu.pl, (32) 359 20 79

logotypy_konsorcjantów