Inkubator Innowacyjności 4.0

Nasz wniosek do kolejnej edycji programu uruchomionego przez MNiSW został pozytywnie rozpatrzony. ❗️
W związku z tym spółka celowa SPIN-US już oficjalnie może się pochwalić udziałem w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych i prac
rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej, polegających na:
1) inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym,
2) przygotowaniu projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych,
3) zarządzaniu portfelem technologii,
4) prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub
dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,
5) wskazaniu Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych
obszarach wiedzy.

Dla nas ten projekt to nowe wyzwania i nowe możliwości, a więc działamy!

Więcej na: https://us.edu.pl/ponad-2-mln-zl-na-prace-przedwdrozeniowe/