Wyniki drugiego naboru konkursowego na realizację prac przedwdrożeniowych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US oraz lidera konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych.

Lp. Nr wniosku Ocena merytoryczna
1 1/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
2 2/NAB2/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania
3 3/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
4 4/NAB2/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania
5 5/NAB2/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania
6 6/NAB2/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania
7 7/NAB2/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania
8 8/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
9 9/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
10 10/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
11 11/NAB2/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania
12 12/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
13 13/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
14 14/NAB2/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania

 

Do dofinansowania skierowano 7 projektów złożonych przez zespoły Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:

  1. 2/NAB2/II+/2017 „Realizacja ogniw do generatorów dużej mocy z wykorzystaniem materiałów inteligentnych”, dr inż. Lucjan Kozielski
  2. 4/NAB2/II+/2017 „Opracowanie pilotażowych wyników badań nowej, opatentowanej metody wysokorozdzielczego mapowania dezorientacji materiałów monokrystalicznych”, mgr inż. Robert Albrecht
  3. 5/NAB2/II+/2017 „Opracowanie selektywnej metody otrzymywania (-)-CBD w czystej postaci”, mgr inż. Jacek Mularski
  4. 6/NAB2/II+/2017 „Środowisko rehabilitacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz rozszerzonej rzeczywistości”, dr Grzegorz Machnik
  5. 7/NAB2/II+/2017 „Wytworzenie materiałów i cienkich warstw ferroelektrycznych na bazie ceramiki BLT4 oraz wytworzenie kompozytów polimerowo-ceramicznych.”, dr hab. Małgorzata Adamczyk Habrajska
  6. 11/NAB2/II+/2017 „Opracowanie wzorców porównawczych do analizy jakościowo ilościowej zanieczyszczeń występujących w węglu drzewnym i brykietach stosowanych w paleniskach grillowych oraz identyfikacja szkodliwych związków powstałych w wyniku ich spalania”, dr hab. Iwona Jelonek
  7. 15/NAB2/II+/2017 „Szpilki anatomiczne – album interaktywny do nauki anatomii oraz innych zastosowań dydaktycznych”, Arkadiusz Bociek

Informujemy, że wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom projektowym za udział w pierwszym naborze konkursowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem spółki SPIN-US:

  • E-mail: spin@us.edu.pl
  • Tel.: 32 359 20 79