II nabór wniosków w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Trwa II nabór na składanie wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski, SPIN-US Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego i ma na celu m.in. przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy UŚ lub UJK, zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK, a także doktoranci oraz studenci ww. uczelni.

Poszczególne projekty przedwdrożeniowe mogą uzyskać wsparcie finansowe do 100 000 zł!

Szczegóły i link do naboru TU.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W II NABORZE: 22 października br.

Wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z naborem zajmuje się Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, e-mail: transfer@us.edu.pl.

inkubator-drugi-nabór