I nabór wniosków w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy UŚ lub UJK, zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK, a także doktoranci oraz studenci ww. uczelni. 

Poszczególne projekty przedwdrożeniowe mogą uzyskać wsparcie finansowe do 100 000 zł!

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

Szczegóły i link do naboru TU. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W I NABORZE: 12 kwietnia – 12 maja br.

Wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z naborem zajmuje się Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, e-mail: transfer@us.edu.pl. Kontakt do pracowników:

  • Maria Kwarcińska, Kierownik Projektu, e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl
  • Paulina Cyganik, Broker innowacji/technologii, e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl
  • Michał Fafiński, Broker innowacji/technologii, e-mail: michal.fafinski@us.edu.pl
  • Dorian Zakrzewski, Broker innowacji/technologii, e-mail: dorian.zakrzewski@us.edu.pl

www-inkubator