Grant ERC dla początkujących naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council) jako instytucja wspierająca innowacyjność i twórczość pomysłów badawczych zaprasza do udziału w konkursie „Starting grant”. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy rozpoczynają karierę naukową (od uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2016 minęło 2-7 lat) i dążą do uzyskania samodzielności badawczej.

Projekty składane w ramach wniosku o grant mogą dotyczyć wszelkich dziedzin wiedzy. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej, która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Zgłaszane przedsięwzięcie może trwać do 5 lat. Budżet jednego projektu, przez całkowity okres jego realizacji, wynosi maksymalnie 1,5 mln euro (po spełnieniu dodatkowych warunków możliwe jest podwyższenie kwoty dofinansowania do 2 mln euro). Łączna pula środków konkursu wynosi 485 mln euro.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 17 listopada 2015.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.