Forum Biznes-Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z różnych branż i sektorów gospodarki, projektantów, studentów, pracowników naukowych na Forum Biznes-Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

Celem wydarzenia jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budowlano-architektonicznej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii.

Termin spotkania: 25 maj 2022 r. godz. 8:40 – 14:30

Miejsce: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, aula P/0/05, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A

Rejestracja do 20 maja za pomocą FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO 

Agenda:

8.40 – 9.00
Rejestracja

9.00 – 9.10
Przywitanie i wprowadzenie – Uniwersytet Śląski w Katowicach

9.10 – 9.40
Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni – perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz – Firma SajTom Light Future

9.40 – 9.55
Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

9.55 – 10.25
Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

10.25 – 10.40
Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

10.40 – 10.55
Nanomateriały katalitycznie – możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska – Uniwersytet Śląski w Katowicach

10.55 – 11.25
Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej – NanoStal Sp. z o.o.

11.25 – 11.55
Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

11.55 – 12.10
Oferta Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab – Uniwersytet Śląski w Katowicach

12.10 – 13.10
Przerwa na lunch

13.10 – 13.30
Finansowanie innowacyjnych projektów – Śląski Klaster Nano

13.30 – 15.00
Debata „Nanotechnologia i nanocząstki – szansa czy zagrożenie?”. Debata organizowana w ramach projektu Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowania Zespołów ds. Opracowania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych.

15.00
Zakończenie

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.