Europejski Kongres MŚP 2015

Jako partner merytoryczny sesji panelowej „Do innowacji jeden krok…, czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚP”, która odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Sesja ma na celu zwrócenie uwagi firm sektora MŚP na konieczność myślenia strategicznego i zachęcenie do proinnowacyjnych działań. W czasach globalizacji tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest jednym z najlepszych sposobów na zbudowanie przewagi firmy sektora MŚP nad konkurencją. Warto, by przedsiębiorca połączył w tym celu siły z przedstawicielami sfery nauki. Jakie jednak podjąć kroki, aby rozpocząć współpracę z partnerem ze strefy naukowej? Jakie są możliwości finansowania działalności badawczo – rozwojowej? Jaki byłby idealny model komercjalizacji wiedzy? I czy rzeczywiście istnieją już w Polsce przykłady dobrych praktyk takiej współpracy? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzą eksperci w trakcie panelu dyskusyjnego.

Sesja odbędzie się trzeciego dnia Kongresu, tj. 14 października w godzinach 9:00-11:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Grono ekspertów, poza reprezentantką SPIN-US Prezes Katarzyną Papież-Pawełczak, uzupełnią przedstawiciele: PARP, Ministerstwa Handlu i Przemysłu Republiki Czeskiej, Funduszu Leasingowego, Banku Pekao oraz innych podmiotów reprezentujących sektor badawczo-rozwojowy.

Zachęcamy do uczestnictwa w powyższej sesji panelowej, jak i innych wydarzeniach kongresowych, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.