Efekty realizacji prac projektu Inkubator Innowacyjności+

31 stycznia dobiegł końca projekt Inkubator Innowacyjności+ realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  • inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań
  • zarządzanie portfelem technologii
  • prowadzenie prac przedwdrożeniowych

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami prac przedwdrożeniowych wykonanych w ramach projektu II+ za pośrednictwem platformy: http://www.spinus-inkubator.pl