Climate-KIC Accelerator Programme

Do 13 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Climate-KIC Accelerator Programme 2016. Celem konkursu jest wybór najlepszych innowacji z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 euro. Budżet konkursu wynosi 60 000 euro.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie – w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym. Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do:
  • początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą),
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out).
Finalista programu otrzyma także możliwość udziału w Venture Competition, który w tym roku odbędzie się we Frankfurcie – w trakcie Festiwalu Innowacji.
Grant przekazywany jest pomysłodawcy zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej.