Bony na innowacje dla MŚP

SPIN-US jako spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów
obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
? Intensywność dofinansowania do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zapraszamy do współpracy.
Termin zgłoszenia wniosku mija 30.09.2020 r.❗️

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 

 

 

 

 

 

—> więcej info