ANALIZY PETROGRAFICZNE

Przedstawiamy ofertę realizacji badań petrograficznych, które polegają na analizie próbek materiału, dostarczonych w celu sprawdzenia ich struktury pod kątem zawartości surowców energetycznych, co stanowi kluczowy czynnik decyzyjny w procesie inwestycyjnym koncernów prowadzą­cych działalność poszukiwawczo-wydobywczą.

Usługa kierowana jest do firm górniczych aktywnie poszukujących nowych złóż surowców energetycznych.

Aktualnie w ramach współpracy z przedstawicielami sektora wydobywczego przebadanych zostało ponad 500 próbek materiału.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty tutaj.

Przedstawiamy również ofertę badania zanieczyszczeń węgla drzewnego oraz brykietów z węgla drzewnego metodą mikroskopową.

Więcej na ten temat znajduję się w ofercie.