ANALIZY METODĄ XRD

Przedstawiamy Państwu ofertę wykonania analiz przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego. Oferta obejmuje:

  • wykonanie precyzyjnej analizy fazowej techniką proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)
  • określenie jakościowe faz/minerałów występujących w próbkach przy użyciu najnowszych baz danych ICSD oraz ICDD – PDF4+
  • określenie parametrów strukturalnych i udziałów ilościowych wyróżnionych faz przy użyciu obliczeń metoda Rietvelda
  • wykonywanie eksperymentów w celu określenie przemian fazowych w próbkach w wyniku wygrzewania
  • analiza ultra-śladowych ilości faz przy użyciu technik mikrodyfrakcyjnych (μ-XRD), badania nowych minerałów

dyfraktometr

Ryc.1 Dyfraktometr rentgenowski

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Ponadto, jako usługę komplementarną przedstawiamy możliwość współpracy w zakresie opracowywania analiz SEM oraz EDS.