parp_logo

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Marta

Z dniem 31 sierpnia 2015 rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów, w związku z konkursem ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej
mlody_przedsiebiorca

Konkurs – „Młody przedsiębiorca roku 2015″

Marta

Ideą Ogólnopolskiego Konkursu jest wyłonienie młodego przedsiębiorcy, który swoimi działaniami pokazuje, że można osiągnąć sukces w dowolnej branży. O tytuł Młodego Przedsiębiorcy 2015 mogą ubiegać się przedsiębiorcy do 35. roku życia…

Czytaj więcej
19_03_01

Bony na innowacje dla MŚP

Marta

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Czytaj więcej
21_03_01

Innowacyjny konkurs ENEA

Marta

Celem Konkursu ENERGIA+ !nnowacje jest pozyskanie wśród jego uczestników najlepszego pomysłu innowacyjnego, który docelowo zostanie wdrożony w Grupie Enea. Konkurs jest ogromną szansą dla innowatorów i wynalazców…

Czytaj więcej
19_03_01

Konkursy NCN

Marta

Narodowe Centrum Nauki za pośrednictwem Koordynatorów Dyscyplin z dniem 15.06.2015r. ogłasza nabór wniosków na 3 konkursy: MAESTRO 7, HARMONIA7, SONATA BIS 5…

Czytaj więcej
21_03_01

20.000 euro na start

Kasia

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (DARR SA) działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zaprasza do udziału w konkursach grantowych…

Czytaj więcej
20_03_01

Współpraca z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości

Kasia

13 maja pomiędzy SPIN-US Sp. z o.o. a Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. został podpisany list intencyjny…

Czytaj więcej
19_03_01

Wsparcie w ramach dużego bonu

Kasia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w działaniu WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców…

Czytaj więcej
18_03_01

Podsumowanie Katowice Service Jam 2015

Kasia

Podczas Katowice Service Jam 2015 powstały prototypy 4 usług. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie śląskim. W ramach Service Jam w około 100 miastach…

Czytaj więcej