AKCELERATOR INNOWACJI

Kapitał ludzki to niewątpliwie istotny czynnik mający wpływ na sukces innowacyjnego przedsiębiorcy. Jednak żaden podmiot otoczenia biznesu nie może funkcjonować bez wsparcia finansowego. W związku z tym spółka SPIN-US prowadzi działania zmierzające do stworzenia uczelnianego funduszu inwestycyjnego, który będzie inwestował w wybrane rozwiązania stworzone na UŚ.

Etapy finansowania firmy innowacyjnej przebiegają następująco:

Schemat finansowania