Akcelerator innowacji

Kapitał ludzki to niewątpliwie istotny czynnik mający wpływ na sukces innowacyjnego przedsiębiorcy. Jednak żaden podmiot otoczenia biznesu nie może funkcjonować bez wsparcia finansowego. W związku z tym spółka SPIN-US prowadzi działania zmierzające do stworzenia uczelnianego funduszu inwestycyjnego, który będzie inwestował w wybrane rozwiązania stworzone na UŚ.

Etapy finansowania firmy innowacyjnej przebiegają następująco:

 

 

Schemat finansowania

Aktualnie główną formą akceleracji prowadzoną przez SPIN-US jest realizacja projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. W związku z realizacją projektu, przeprowadzany jest stały nabór pomysłów (procedura konkursowa) w celu wyłonienia projektów, dla których dofinansowane zostaną prace przedwdrożeniowe. Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz zespołów badawczych z Uniwersytetu Śląskiego.

Jako SPIN-US jesteśmy również partnerem programu 2020 Accelerator Poland.
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę.