3 edycja Ogrodów Przedsiębiorczości – „Aglomeracja Projektów”

W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji na rzecz rozwoju i innowacji pn. Ogrody Przedsiębiorczości – „Aglomeracja projektów!”. Wydarzenie odbędzie się 13 lipca 2016 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach i stanowi kontynuację dwóch poprzednich edycji Ogrodów, które odbyły się 3 lutego oraz 13 kwietnia br.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy w szczególności:

 • przedsiębiorców,
 • przedstawicieli biznesu,
 • urzędników,
 • start-up’owców,
 • przedstawicieli NGO,
 • pracowników naukowych,
 • studentów.

Spotkaniu przyświecać będzie idea aktywnego udziału uczestników i wzajemnej pracy twórczej, dlatego każdy z przybyłych otrzyma możliwość:

 • zaproponowania tematów i obszarów pracy zespołów,
 • spotkania osób, którzy chcą wspierać innowacyjną przedsiębiorczość w regionie m.in.: przedstawicieli biznesu, NGO, środowiska start-up i urzędników,
 • pracy w małych zadaniowych grupach,
 • korzystania z własnych, sprawdzonych technik i narzędzi,
 • swobody przemieszczania się pomiędzy grupami i pracy nad tematami z obszaru własnych zainteresowań.

Konferencja będzie prowadzona metodą Open Space Technology.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest uprzednia rejestracja na stronie internetowej lub zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres: kontakt@rozwinbiznes.com.

Mając na uwadze sukces dwóch poprzednich edycji Ogrodów, dzięki które zainicjowano konkretne projekty o charakterze innowacyjnym, zapraszamy po raz kolejny do udziału w wydarzeniu!