Zapytanie o cenę – szacunek wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w zakresie oszacowania wartości zamówienia usług badawczych:

Część nr 1 – Elektroprzędzenie nanowłókien kolagenowych

Część nr 2 – Badania mikroskopowe powłok nanowłókien kolagenowych (mikroskopia materii miękkiej)

Część nr 3 – Badania kąta zwilżania powłok nanowłókien kolagenowych przy użyciu goniometru

Część nr 4 – Badanie cytotoksyczności powłok nanowłókien kolagenowych (linia osteoblastów).

Część nr 5 – Badanie cytotoksyczności powłok nanowłókien kolagenowych. (linia chodrocytów).

Część nr 6 – Scratch test dla powłok nanowłókien kolagenowych

Termin składania ofert cenowych  upływa 29.06.2018 r. do godziny 15:00. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_cenowych

2) Formularz oferty cenowej

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.

Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
  • w kwestiach merytorycznych: dr hab. Bożena Łosiewicz, tel. 32 349 75 27, e-mail:
    bozena.losiewicz@us.edu.pl