2 miliony złotych dla polskiego startupu z branży IoT

cthings.co – polski startup specjalizujący się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań z obszaru sieci sensorowych IoT, urządzeń transmisyjnych LTE oraz 5G, a także aplikacji chmurowych typu Digital Twin, pozyskał kolejnego inwestora. Satus Starter VC zainwestował 2 miliony złotych w dalszy rozwój startupu. Na rynku europejskim cthings.co współpracuje już m.in. z kontrahentami ze Skandynawii, Niemiec, Austrii oraz Polski.

IoT jest jednym z elementów cyfrowej transformacji. Od kilku lat zauważalny jest wzrost globalnego rynku zastosowania urządzeń typu IoT Gateway. Szacuje się, że historycznie, w latach 2017-2020, rynek ten rósł w tempie 30,9% rocznie. Pod względem wielkości oczekuje się, że do 2023 r. na powyższy rynek składać się będzie ok. 17,2 miliarda urządzeń. Integracja możliwości łączności w coraz większej liczbie urządzeń jest jednym z głównych czynników napędzających szybkie przyjęcie rozwiązań IoT. Szansę na rozwój i wdrożenie produktów z branży IoT dostrzegają również polscy przedsiębiorcy, a doskonałym na to przykładem są innowacje zaproponowane przez polski startup cthings.co.

Opracowany przez cthings.co system Intelliventory® opiera się na modułowych komponentach sprzętowych i oprogramowania sieciowego. System ten umożliwia zbieranie danych z rozproszonych sieci sensorowych IoT w czasie rzeczywistym, procesowanie ich lokalnie i poddawanie analizie, transmisję danych dzięki sieciom komórkowym nowych generacji, a także procesowanie danych w chmurze, wizualizację oraz raportowanie.

System Intelliventory® jest wykorzystywany m.in. do gromadzenia i kontroli danych przemysłowych, a także do monitorowania bezpieczeństwa oraz położenia obiektów, towarów, personelu, komunikacji alarmowej oraz komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Pozwala on zwiększyć efektywność logistyki oraz zoptymalizować procesy produkcyjne.

2 miliony złotych zostaną przeznaczone na realizację pierwszych wdrożeń produktów cthings.co, marketing, sprzedaż, a także powiększenie zespołu. Spółka będzie także kontynuować rozwój technologiczny swoich urządzeń oraz oprogramowania, w tym korzystając z grantów na B+R.

Zdecydowaliśmy się zainwestować w ten projekt ze względu na olbrzymi potencjał rynkowy rozwiązań spółki, ich przełomową innowacyjność, a także olbrzymie zaangażowanie jej założycieli. Wywodzą się oni z gigantów technologicznych i 2 lata temu zdecydowali się wykorzystać do tej pory zdobytą wiedzę, by stworzyć cthings.co, równocześnie angażując w to niemałe własne środki finansowe. Wierzymy, że dzięki ich doświadczeniom oraz naszej szerokiej sieci kontaktów możliwy będzie dynamiczny rozwój projektu – wyjaśnia Partner Funduszu Satus Starter, Łukasz Wąsikiewicz.

Do tej pory cthings.co opracowała produkty takie jak: 5G IoT Gateway – urządzenie do gromadzenia i kontroli danych przemysłowych, które zapewnia m.in. zasoby mikro klastra chmury obliczeniowej, Clasp – inteligentna tkanka mesh sensorów do monitorowania bezpieczeństwa oraz położenia obiektów, towarów, personelu, komunikacji alarmowej oraz kontekstualnej komunikacji z urządzeniami i systemami zewnętrznymi, czy Smart Manhole – narzędzie do monitorowania studzienek kanalizacyjnych, które analizuje poziomu ścieków oraz ich zanieczyszczenie, a w razie zagrożenia automatycznie alarmuje odpowiednie instytucje. System jest rozszerzalny i zapewnia w pełni zdalne nadzorowania oraz prognozowaną konserwację systemów wodno-kanalizacyjnych.

Nasz zespół bardzo docenia wkład inwestorski oraz połączone zaangażowanie funduszy Satus Starter VC oraz Invento Capital – dzięki nim rozwijamy się w przyśpieszonym tempie. Naszym celem na teraz jest zwiększanie obecności na rynku europejskim, a następnie globalnym, dlatego rozwijamy równolegle kilka produktów i nawiązujemy kolejne partnerstwa technologiczne i biznesowe. Pomaga nam w tym zdobyte wcześniej doświadczenie w obszarach IoT, Telekomunikacji oraz Data Center. Dzięki niemu budowane rozwiązania wyróżniają się wydajnością, energooszczędnością oraz nieszablonowym podejściem do poważnych wyzwań naszych klientów. Jako pierwsi prezentujemy przemysłowe urządzenie 5G w pełni zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, ale adresujące rynek globalny – komentuje Arnold Wierzejski, CEO cthings.co.

Do tej pory, spółka zrealizowała już wdrożenia pilotażowe swoich produktów m.in. dla takich podmiotów rynku europejskiego jak m.in. Nordic Infrastructure Design, Valmont, Spin Robotics. cthings.co specjalizuje się w domenach: 5G, IoT, Edge Computing oraz Przemysłu 4.0. i współpracuje z globalnymi operatorami komórkowymi oraz dostawcami infrastruktury chmurowej.