Zaproszenie_do_składania_ofert_na_usługi_aktualizacja 27.08