Zaproszenie_do_składania_ofert_materiały_kamizelka