Archiwum Listopad, 2017

Zaproszenie do składania ofert – dostawa analizatora spalin

Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę przenośnego analizatora spalin. Termin składania ofert: 06.12.2017 r.  11.12.2017 r. do…

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych. Termin składania ofert: 29.11.2017 do godziny 15:00….

Czytaj więcej

Inkubator Innowacyjności+ zapraszamy do składania aplikacji do 30 listopada!

W imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym. Aktualnie napływające zgłoszenia…

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz pomocniczych. Termin składania ofert: 21.11.2017 do…

Czytaj więcej

Impact Fintech ’17

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do spotkania i otwarcia debaty nad przyszłością fintech na polskich uczelniach. To właśnie z nich wywodzą się zarówno najnowocześniejsze rozwiązania i projekty B+R, jak i kolejne pokolenia kadr, zdolne wnieść nową jakość i…

Czytaj więcej