Archiwum wrzesień, 2017

Komercjalizacja infrastruktury – 3 kontrakt

Z dumą informujemy, iż spółka SPIN-US wraz z naukowcami Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła realizację kolejnej umowy w oparciu o unikatowe know-how, stworzone w ramach działalności badawczej uniwersyteckich twórców. Kontrakt zawiązany z jedną z kluczowych uczelni śląskich jest…

Czytaj więcej

Wyniki drugiego naboru konkursowego na realizację prac przedwdrożeniowych

Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US oraz lidera konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym…

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego. Termin składania ofert: 21.09.2017 do godziny 12:00….

Czytaj więcej