Archiwum maj, 2017

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi analizy rynkowej branży leków amorficznych. Termin składania…

Czytaj więcej

Bony na innowacje dla MŚP – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR.

Czytaj więcej

Wyniki oceny formalnej II+

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż w procedurze konkursowej pierwszego naboru na prace przedwdrożeniowe do dnia 30 kwietnia wpłynęło 9 wniosków projektowych. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 8 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. W terminie 30 dni tj. do dnia 5.06.2017 r….

Czytaj więcej