Archiwum wrzesień, 2015

Europejski Kongres MŚP 2015

Jako partner merytoryczny sesji panelowej „Do innowacji jeden krok…, czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚP”, która odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Czytaj więcej

Międzynarodowy konkurs „KONNECT Joint Call”

15 września 2015 r. otwarto nabór wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu KONNECT. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu „Resources and Sustainability”.

Czytaj więcej

Grant ERC dla początkujących naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council) jako instytucja wspierająca innowacyjność i twórczość pomysłów badawczych zaprasza do udziału w konkursie „Starting grant”

Czytaj więcej