Archiwum sierpień, 2015

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Z dniem 31 sierpnia 2015 rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów, w związku z konkursem ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej

Konkurs – „Młody przedsiębiorca roku 2015”

Ideą Ogólnopolskiego Konkursu jest wyłonienie młodego przedsiębiorcy, który swoimi działaniami pokazuje, że można osiągnąć sukces w dowolnej branży. O tytuł Młodego Przedsiębiorcy 2015 mogą ubiegać się przedsiębiorcy do 35. roku życia…

Czytaj więcej

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Czytaj więcej