Archiwum Sierpień, 2015

parp_logo

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Z dniem 31 sierpnia 2015 rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów, w związku z konkursem ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej
mlody_przedsiebiorca

Konkurs – „Młody przedsiębiorca roku 2015″

Ideą Ogólnopolskiego Konkursu jest wyłonienie młodego przedsiębiorcy, który swoimi działaniami pokazuje, że można osiągnąć sukces w dowolnej branży. O tytuł Młodego Przedsiębiorcy 2015 mogą ubiegać się przedsiębiorcy do 35. roku życia…

Czytaj więcej
19_03_01

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Czytaj więcej