Kontrola Pasożytów w rodzinach pszczelich – kurs jednodniowy

Kurs jednodniowy: Kontrola pasożytów w rodzinach pszczelich

O kursie:

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie pn. Kontrola pasożytów w rodzinach pszczelich

W części teoretycznej kursu prowadzący przekażą wiedzę na temat biologii i znaczenia Varroa destructor oraz Nosema sp. dla kondycji rodzin pszczelich. Pokażą, dlaczego kontrola liczebności pasożytów w pasiece jest ważna oraz jak wykorzystać wyniki tego monitoringu do zaplanowania leczenia. Natomiast część praktyczna obejmie przećwiczenie najpopularniejszych i najwygodniejszych metod monitorowania Varroa destructor oraz Nosema sp., które można w łatwy i prosty sposób zastosować w swojej pasiece. Uczestnik będzie miał możliwość poznać proste i tanie zamienniki skomplikowanych metod kontroli.

Dla kogo jest ten kurs?

Przygotowany przez nas kurs jest dla każdego początkującego jak i zaawansowanego pszczelarza. Nie jest wymagana umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego. Zaplanowany jest  krótki wstęp do mikroskopowania w celu nauki i/lub przypomnienia zasad pracy z mikroskopem.

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat łatwych i tanich sposobów samodzielnego monitorowania porażenia rodzin pszczelich pasożytami Varroa destructor oraz Nosema sp. Otrzyma również protokoły, w których krok po kroku opiszemy jak samodzielnie wykonać analizę porażenia rodzin Varroa destructor oraz Nosema sp. we własnej pasiece.

Program:

Zajęcia teoretyczne:

  • Biologia i znaczenie Varroa destructor oraz Nosema sp. dla kondycji rodzin pszczelich
  • Metody monitorowania populacji pasożytów w pasiece

Zajęcia praktyczne:

Praktyczne przećwiczenie wybranych metod monitorowania pasożytów w rodzinach pszczelich

Kurs poprowadzą:

dr Agata Nicewicz – adiunkt w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Autorka 12 prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (Cieszyn 2020). Recenzent naukowy manuskryptów o tematyce pszczelarskiej w czasopiśmie „Microbial Ecology”. Współautor artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie „Pasieka”. Autorka 27 wystąpień na konferencjach krajowych i 14 zagranicznych. Organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD w latach 2012-2018, IV Krajowej Konferencji Arachnologicznej, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych.

Od kilku lat prowadzi badania nad kondycją rodzin z pasiek miejskich oraz właściwościami prozdrowotnych miodów z miast. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach, firmą Pszczelarium. Od kilku lat pełni rolę konsultanta dla GPP Business Park Katowice. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy”, współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mgr Łukasz Nicewicz – pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku.

Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim – kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy” współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy: soboty 21 maja, 18 czerwca, 20 sierpnia, 10 września 2022 roku, godz. 9.00

W przypadku większej liczby chętnych możliwe dodatkowe terminy lub przesunięcia terminów.

Czas trwania: Kurs jest jednodniowy i składa się z 4 h wykładów oraz 4 h zajęć laboratoryjnych.

Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 

Koszt: 420,00 zł brutto za osobę.

Obowiązkowe zapisy na kurs: ZAPISY

Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty. Do każdego uczestnika wyślemy wiadomość e-mail z fakturą proforma, na podstawie której będzie możliwość dokonania wpłaty.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z mailowo lub telefonicznie: spin@us.edu.pl.

Menu