Analiza pyłkowa miodu pszczelego – kurs jednodniowy

Kurs jednodniowy: Analiza pyłkowa miodu pszczelego

O kursie:

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie pn. Analiza pyłkowa miodu. Analiza pyłkowa miodu to metoda badawcza, która pozwala na określenie gatunku miodu, jego pochodzenia oraz wskazania możliwości jego zafałszowania. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł nauczyć się przygotowywać preparaty mikroskopowe i samodzielnie analizować je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.

Dla kogo jest ten kurs?

Przygotowany przez nas kurs jest dla każdego początkującego jak i zaawansowanego pszczelarza, a także dla osób związanych ze sprzedażą miodu. Nie jest wymagana umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego. Zaplanowany jest  krótki wstęp do mikroskopowania w celu nauki i/lub przypomnienia zasad pracy z mikroskopem.

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat określenia gatunku miodu wytwarzanego we własnej pasiece, jego pochodzenia oraz wykrywania „prawdziwości” miodu. Prowadzący pokażą jak niewielkim nakładem finansowym wykonać analizę pyłkową miodów w zaciszu własnej pracowni pszczelarskiej. Każdy Uczestnik otrzyma protokół zawierający opis jak krok po kroku wykonać samodzielnie analizę.

Program:

Zajęcia teoretyczne:

Podstawy analizy pyłkowej miodu

Zajęcia praktyczne:

  • Wstęp do mikroskopowania
  • Analiza pyłkowa przykładowych miodów zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94 z późniejszymi zmianami: przygotowanie próbek i preparatów, analiza mikroskopowa, sporządzanie dokumentacji

Kurs poprowadzą:

dr Agata Nicewicz – adiunkt w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Autorka 12 prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (Cieszyn 2020). Recenzent naukowy manuskryptów o tematyce pszczelarskiej w czasopiśmie „Microbial Ecology”. Współautor artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie „Pasieka”. Autorka 27 wystąpień na konferencjach krajowych i 14 zagranicznych. Organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD w latach 2012-2018, IV Krajowej Konferencji Arachnologicznej, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych.

Od kilku lat prowadzi badania nad kondycją rodzin z pasiek miejskich oraz właściwościami prozdrowotnych miodów z miast. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach, firmą Pszczelarium. Od kilku lat pełni rolę konsultanta dla GPP Business Park Katowice. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy”, współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mgr Łukasz Nicewicz – pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku.

Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim – kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy” współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: 10 września 2022 r. (sobota), godz. 9.00

Czas trwania: Kurs jest jednodniowy i składa się z 2 h wykładów oraz aż 5 h zajęć laboratoryjnych.

Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 

Koszt: 400,00 zł brutto za osobę.

Obowiązkowe zapisy na kurs: ZAPISY

Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty. Do każdego uczestnika wyślemy wiadomość e-mail z fakturą proforma, na podstawie której będzie możliwość dokonania wpłaty.

W sytuacji gdy na szkolenie zapisze się mniej niż 10 osób, Organizator zastrzega możliwość odwołania kursu lub zaproponowania nowego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą telefoniczną lub mailową.

Rezygnacja z kursu i zwrot całości wpłaconej kwoty jest możliwy przed datą rozpoczęcia kursu. W przypadku nieobecności w dniu szkolenia opłata nie podlega zwrotowi. 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z mailowo lub telefonicznie: spin@us.edu.pl.

Menu