Invento Accelerator

We współpracy z Invento Capital prowadzimy program akceleracyjny dla naukowców, innowatorów, zespołów, start-upów.

Program oferuje:

  • inwestycję preseed od 25 do 250 tys. zł / projekt
  • szkolenia z zakresu projektowania produktów i usług, organizacji i realizacji badań oraz procesu komercjalizacji
  • mentoring ekspertów
  • networking
  • dostęp do laboratoriów badawczych i zaplecza naukowego (we współpracy z jednostkami naukowymi)
  • dostęp do międzynarodowych partnerów i inwestorów

Więcej informacji na stronie Invento Capital.

Menu