BADANIA KOROZYJNE

Przedstawiamy Państwu ofertę usług laboratoryjnych świadczonych przez Akredytowane Laboratorium Badań Korozyjnych. Głównym atutem Laboratorium jest fakt posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1332.

W LBK prowadzone są:

  • Przyspieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej zgodnie z normą PN-EN ISO9227:2012 (test NSS), które umożliwiają współpracę w zakresie: kontroli jakości próbek i gotowych wyrobów, sprawdzenia porównawczego, analizy nieciągłości powłok;
  • Badania ilościowe – ustalanie stopnia skorodowania i szybkosci korozji metali (powłok) zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 (test NSS);
  • Badania jakościowe – ocena próbek i gotowych wyrobów poddanych przyspieszonym badaniom korozyjnym zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 (test NSS).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą badań.